Sklep internetowy

Klauzula informacyjna dla sklepu internetowego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (zwanego dalej RODO) informujemy, że Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe jest Przedsiębiorstwo Chemistik M. gadaj, B. Draczyński z siedzibą w Jaworznie  przy ul. Matejki 33a. Z  Administratorem  można się skontaktować z wykorzystaniem poczty elektronicznej pisząc maila na adres chemistik@chemistik.eu .Pani(a) dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Odbiorcami Pani(a) danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia. Pani(a) dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat. Posiada Pani(-) prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Posiada Pani(-) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  jeżeli uzna Pani (-), że przetwarzanie narusza przepisy RODO. Podanie przez Panią(a) danych osobowych jest dobrowolne. Nie podanie danych będzie skutkować brakiem możliwości realizacji zamówienia. Przetwarzanie nagrań nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.